ORGANISATIE

Wat is Cuisine Culinaire Nederland?

Cuisine Culinaire Nederland (CCN) is de overkoepelende organisatie van twintig amateurkookverenigingen in Nederland.

Bij CCN zijn Cuisines aangesloten, verspreid over Nederland.
Bij deze verenigingen staat culinaire kunst hoog in het vaandel.

CCI

CCN is aangesloten bij Confédération Culinaire Internationale (CCI), die haar hoofdvestiging in Zwitserland heeft.
Tal van landelijke overkoepelende organisaties – te vergelijken met CCN – zijn bij CCI aangesloten, o.a. in België, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Luxemburg, de Scandinavische landen, Hongarije, Tsjechische Republiek en Zwitserland

Statuten en Reglement

Voor de Statuten: klik op de link

Voor het Huishoudelijk Reglement: klik op de link

KvK

Cuisine Culinaire Nederland is ingeschreven bij Kamer van Koophandel voor Noord- en Midden-Limburg, onder nummer 40165191.
Banknummer 3228.86.880 ten name van Vereniging Cuisine Culinaire Nederland.

Taakverdeling Bestuur / Commissies

Representatie

Henny Lingsma

Examencoördinator

Jan Boeren
examencoordinator@c-c-n.nl

Webbeheer

Jan Boeren

Wedstrijden

wedstrijdcoordinator@cuisine-culinaire.nl