ONDERSTEUNING

Downloads

CCN levert ondersteunend materiaal zowel van CCN zelf als van sponsoren en partners waarmee CCN samenwerkt. Belangstellenden kunnen dit materiaal hier downloaden

poster COOQING

flyer COOQING

logo kookwedstrijd 2016

Advies en ondersteuning van lokale besturen

Cuisine Culinaire Nederland ondersteunt de besturen van de aangesloten Cuisines met fiscaal, juridisch en organisatorisch advies, zowel gevraagd als ongevraagd.

Actuele vragen van een Cuisine worden door Cuisine Culinaire Nederland voorgelegd aan deskundigen, waarbij hun advies wordt gedeeld met alle andere Cuisines. Over veel voorkomende situaties wordt een zogenaamde ‘white paper’ geschreven: een document waarin alle aspecten van het onderwerp worden belicht en aan de hand waarvan besturen zich kunnen oriënteren, een standpunt kunnen innemen of tot actie kunnen overgaan.

Momenteel zijn er drie ‘white papers’ beschikbaar. Hierin worden toegelicht:

  • Voor- en nadelen van BTW-plichtige verenigingen
  • Aansprakelijkheid van bestuurders
  • Draaiboekje ledenwerving

De ‘white papers’ zijn uitsluitend beschikbaar voor besturen van aangesloten Cuisines.

Cuisine Culinaire Nederland levert ondersteuning bij het opzetten van een nieuwe Cuisine: ervaren (ex)bestuurders die al eens een Cuisine hebben opgericht of verhuisd helpen collega-bestuurders graag met raad en daad bij het opzetten van nieuwe locaties, bij contractbesprekingen met verhuurders of leveranciers en natuurlijk adviseren ze over alle denkbare aspecten van het oprichten van een Cuisine.

Bestuurders die een vraag op fiscaal, juridisch of organisatorisch gebied hebben, kunnen hun vraag voorleggen aan het bestuur van CCN door contact op te nemen met de secretaris.