ORGANISATIE

Wat is Cuisine Culinaire Nederland?

Cuisine Culinaire Nederland (CCN) is de overkoepelende organisatie van twintig amateurkookverenigingen in Nederland.

Bij CCN zijn Cuisines aangesloten, verspreid over Nederland.
Bij deze verenigingen staat culinaire kunst hoog in het vaandel.

Statuten en Reglement

Voor de Statuten: klik op de link

Voor het Huishoudelijk Reglement: klik op de link

KvK

Cuisine Culinaire Nederland is ingeschreven bij Kamer van Koophandel voor Noord- en Midden-Limburg, onder nummer 40165191.
Banknummer 3228.86.880 ten name van Vereniging Cuisine Culinaire Nederland.

Taakverdeling Bestuur / Commissies

Representatie

Raymond van Haeften – voorzitter

Examencoördinator

Marcel Planting – Bestuurslid

examencoordinator@c-c-n.nl

Webbeheer

Marcel Planting/Raymond van Haeften

Wedstrijden

wedstrijdcoordinator@cuisine-culinaire.nl